Добромол – широкому колу читачив!

У ДП Видавництві «Дніпро» вийшли друком дві книги автора Олександра Турчинова: «Казка про Добромола» – українською мовою та «Казка про Добромола. Сказка про Добромола» – українською та російською мовами. Це веселий і водночас сумний гротеск про нашу сучасність, своєрідне криве дзеркало сучасного суспільства, в якому автор – відомий український політик висміює недоліки політиків та бюрократів, які своїми помилками зводять нанівець свою роботу. Як кажуть ложка дьогтю…

Книга видана для широкого кола читачів.

Замовити можна по em. dnipropbl_@ukr.net, або по тел.: 044-234-23-37

«Казка про Добромола» – це веселий і водночас сумний сатиричний гротеск на нашу сучасність, що цілком органічний у творчій палітрі відомого державного діяча і письменника Олександра Турчинова. Дотепно шаржована оповідь сприймається, як антиутопія ХХІ століття, своєрідне «криве дзеркало» сучасного суспільства, що викликає природний сміх в багатьох перипетіях сюжету. Ця книга-пересторога адресується широкому колу читачів.

«Сказка о Добромоле» – веселый и вместе с тем грустный сатирический гротеск на нашу современность, достаточно органичный в творческой палитре известного государственного деятеля и писателя Александра Турчинова. Остроумно шаржированный рассказ воспринимается, как антиутопия ХХІ столетия, своего рода «кривое зеркало» современного общества, вызывающее искренний смех во многих перипетиях сюжета. Эта книга-предостережение адресована широкому кругу читателей.

Share This:

    Помилка бази даних WordPress: [Unknown column 'shares_count' in 'field list']
    SELECT shares_count FROM wp_huge_it_share_params LIMIT 1

">