Міст ЄДНАННЯ на Фейсбуці

Міст ЄДНАННЯ на Фейсбуці

Меморандум про співдружність

учасників Мосту Єднання між громадянським суспільством,
закладами культури, освіти і науки

Учасники Мосту Єднання між громадянським суспільством,
закладами культури, освіти і науки
(далі – Учасники, Організації-учасники),

спираючись на історично сформовані принципи гуманізму і толерантності у взаєминах у суспільстві, демократичний державний устрій, що, як підтверджує історичний досвід, є неодмінною запорукою утвердження і захисту вищезгаданих принципів,

виходячи з того, що нині у загрозливому стані опинилися не лише підвалини світового порядку, сформовані упродовж останнього півстоліття, але й основи суспільної моральності, що формувалися упродовж тисячоліть, багатонаціональне розмаїття культурних надбань та сама інтелектуально-культурна діяльність як неодмінне знаряддя самоствердження людства, визнаючи, що мир і злагода у кожній країні, взаємоповага і взаємопідтримка між країнами та народами є запорукою миру і злагоди на всій планеті, заявляють про нижченаведене:

 1. Всіляко сприяти розвитку громадянського суспільства в Україні;
 2. Будувати діяльність Організацій-учасників на засадах прозорості та відкритості, створювати простір чесного творчого змагання і взаємопідтримки між Організаціями-учасниками;
 3. Послідовно утверджувати в діяльності Організацій-учасників принципи гуманізму й толерантності між суспільними групами та окремими людьми, пріоритету моральних засад над прагматичними;
 4. Культивувати в роботі Організацій-учасників творче начало в усіх сферах діяльності як потужне знаряддя утвердження людського в людині, консолідації суспільства на позитивних засадах;
 5. Сприяти проведенню гнучкої регіональної політики щодо розвитку структур громадянського суспільства в Україні, спираючись на спільні загальноукраїнські цінності, з цією метою всіляко розвиваючи мережі Організацій-учасників по всій території України;
 6. Здійснювати Організаціями-учасниками міжнародного співробітництва, спрямованого, з одного боку, на застосування в Україні позитивного зарубіжного досвіду діяльності структур громадянського суспільства, з іншого боку – на формування позитивного іміджу України як ТЕРИТОРІЇ ТВОРЧОСТІ Й ТОЛЕРАНТНОСТІ;
 7. Вносити з ініціативи Організацій-учасників пропозиції до органів законодавчої та виконавчої влади в Україні щодо вдосконалення державної політики в царині розвитку громадянського суспільства, утвердження засад гуманізму і толерантності на всіх рівнях функціонування українського суспільства.

Вчинено в місті Києві 11 лютого 2017 року.

Share This:

  Помилка бази даних WordPress: [Unknown column 'shares_count' in 'field list']
  SELECT shares_count FROM wp_huge_it_share_params LIMIT 1

">